Webové stránky

Nabízíme několik zajímavých odkazů na organizace, pracující s VTI:

http://www.videointeractionguidance.net/

https://www.cvigusa.com/

http://www.videotraining.hu/

http://www.aitnl.org/