Sponzoři a donátoři

Občanské sdružení SPIN si velmi cení finanční a materiální podpory, kterou na své projekty a programy získalo v minulosti od těchto institucí i individuálních dárců.

Nadace

 • Nadace ROS z Phare Programu rozvoje občanské společnosti Komise Evropské Unie
 • The Foundation for a Civil Society z programu Democracy Network financovaného United States Agency for International Development
 • Program PHARE Evropské Komise prostřednictvím Agentury pro trh práce a sociální politiku
 • Program MATRA holandského Ministerstva zahraničních věcí
 • Nadace Open Society Fund Praha 
 • Program PHARE Access 2000 Evropské Unie prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti 
 • Program MATRA/KAP Velvyslanectví Nizozemského království v Praze
 • Nadace PRECIOSA
 • Program Leonardo da Vinci Evropské komise


Státní a samosprávné orgány

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 • Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • Městská část Praha 12 


Právnické a fyzické osoby

 • British Chamber of Commerce
 • Elvia-PRO spol. s r. o.
 • Intecon, s. r. o.
 • Jan Klepal
 • Keboola s.r.o.
 • RIAGG Ijsselland, Nizozemsko
 • SONY Czech, s. r. o.
 • Petr Šimeček

Děkujeme také všem kolegům a přátelům, kteří nám nezištně pomáhali realizovat naše záměry a myšlenky, podporovali hodnoty, ve které věříme, přispěli nám radou či konstruktivní kritikou.