Etický kodex

Naše organizace vydala etický kodex pro VTI trenéry, tedy ty pomáhající profesionály, kteří mají ukončený výcvik v metodě VTI (získali akreditaci VTI trenéra) a využívají metodu VTI ve své praxi.

Máte-li zájem, můžete si stáhnout zde: Etický kodex VTI trenéra